Under hösten 2009 träffades sju kniv slöjdare i Norrköping . Avsikten var att diskutera hur en fungerande verksamhet för såväl nybörjare som erfarna knivmakare skulle kunna organiseras. Gemenskapen i en fungerande kniv förening saknas häri Östergötland  och man beslutade därför att starta en ny förening.

Knivmakare Öst är en ideell förening som vill samla alla med intresse för knivar och knivmakare i Östergötland med omnejd.
Föreningen startade hösten 2009 av sju kniv entusiaster och består nu av ca 35 medlemmar. Vi erbjuder dig en möjlighet att ingå i en organisation , som arbetar för att utveckla kniv makeriet på alla områden . Det kan gälla såväl design av knivar som nytänkande ,tradition och materialval .

Mål och syfte för föreningen är att vara öppen för alla kniv intresserade och organiseras enligt demokratiska principer .

Föreningens målsättning är att främja och vidareutveckla god kniv tradition i regionen att verka för att gamla hantverkstraditioner och det kulturella arvet inom kniv slöjdens och konsthantverket område bevaras och utvecklas , att skapa en fin anda för samtliga medlemmar genom samvaro , kurser och andra aktiviteter som kaffe med dopp i smedjan .
 
Ordförande   
Jan Joachimsson