Under hösten 2009 träffades sju knivslöjdare i Norrköping . Avsikten var att diskutera hur en fungerande verksamhet för såväl nybörjare som erfarna knivmakare skulle kunna organiseras. Gemenskapen i en fungerande knivförening saknas häri Östergötland  och man beslutade därför att starta en ny förening.

Knivmakare Öst är en ideell förening som vill samla alla med intresse för knivar och knivmakeri i Östergötland med omnejd.
Föreningen startade hösten 2009 av sju kniventusiaster och består nu av ca 35 medlemmar. Vi erbjuder dig en möjlighet att ingå i en organisation , som arbetar för att utveckla knivmakeriet på alla områden . Det kan gälla såväl design av knivar som nytänkande ,tradition och materialval .

Mål och syfte för föreningen är att vara öppen för alla knivintresserade och organiseras enligt demokratiska principer .

Föreningens målsättning är att främja och vidareutveckla god knivtradition i regionen att verka för att gamla hantverkstraditioner och det kulturella arvet inom knivslöjdens och konsthantverket område bevaras och utvecklas , att skapa en fin anda för samtliga medlemmar genom samvaro , kurser och andra aktiviteter som kaffe med dopp i smedjan .
 
Ordförande   
Jan Joachimsson