Jörgen  Stridh
om intresse finns för knivarna
stridhs@spray.se