Bengt Eriksen
Är du intresserad
bengt.eriksen@hotmail.com

Bengt har ställt ut på
sten & smyckets mässan
i Malmköping